29.05.2018

STARPTAUTISKĀS SACENSĪBAS VIEGLATLĒTIKĀ

RĪGAS KAUSI” 2018

 

 

1. Mērķis un uzdevums

 

  1. Popularizēt vieglatlētiku Rīgas pilsētā;

  2. Nodrošināt labākajiem Rīgas un Latvijas vieglatlētiem iespēju sacensties starptautiskās sacensībās.

 

 1. Sacensību vieta un laiks

 

Vieta: VSIA „Kultūras un sporta centrs „Daugavas stadions", Augšiela 1, Rīga, LV-1009, (kontaktpersona: Renārs Kleins, tālr. nr.: 28647740).

 

Norises datums un laiks: 29.05.2018.

 

Sacensību sākums: plkst. 17.00.

 

Sacensības organizē – biedrība “Latvijas Vieglatlētikas savienība” (turpmāk - LVS), reģ. Nr.: 40008029019.

 

LVS kontaktpersona (sacensību organizatoriskie jautājumi):

Genādijs Ļebedevs (tālr. nr.: 29167018, e-pasta adrese: genadijs.lebedevs@athletics.lv);

 

Sacensību menedžeris:

Normunds Pūpols (tālr. Nr.: 28301928, e-pasta adrese: info@rigaskausi.lv);

 

Sacensību galvenais tiesnesis:

Viktors Bonders (tālr. 29259038, e-pasts: Viktors.Bonders@rtu.lv);

 

 1. Dalībnieki:

 

  1. Sacensībās piedalās Latvijas un ārvalstu uzaicinātie sportisti (dzimuši 2002. gadā un agrāk);

 

 1. Sacensību vieglatlētikas disciplīnas

 

  1. Sacensību programmā 2018. gadā iekļauts sekojošas disciplīnas:

 

 

SIEVIETES

VĪRIEŠI

Kausa disciplīnas

Promo disciplīnas

Kausa disciplīnas

Promo disciplīnas

200 m

100 m

400 m

100 m

Tāllēkšana

400 m

Trīssoļlēkšana

200 m

Šķēpa mešana

800 m

Šķēpa mešana

1500 m

 

100 m/b

 

400 m/b

 

 

 

Lodes grūšana

  1. Sacensību organizatori ievēro sekojošo dalībnieku skaita principu:

 

Sievietes

Disciplīna

Vīrieši

Maksimālais dalībnieku skaits disciplīnā

 

Maksimālais dalībnieku skaits disciplīnā

16

100 m

16

16

200 m

16

8

400 m

8

12

800 m

 

 

1500 m

12

8

100 m/b

 

 

400 m/b

8

12

Šķēpa mešana

16

12

Tāllēkšana

 

 

Trīssoļlēkšana

12

 

Lodes grūšana

12

 

 1. Sportistu pieteikšanās sacensībām

 

  1. Sacensībās piedalās Latvijas un ārvalstu uzaicinātie sportisti (dzimuši 2002. gadā un agrāk);

  2. Par iespēju startēt sacensībās lūgums interesēties ar sacensību menedžeri Normundu Pūpolu (info@rigaskausi.lv vai pa tālr. Nr.: 28301928).

 

6. Vērtēšana un apbalvošana

 

  1. Uzvarētājus nosaka atbilstoši IAAF vieglatlētikas sacensību noteikumiem.

  2. Sacensības ir individuālas.

  3. Apbalvošana notiek pēc iespējas ātrāk pēc konkrētā veida beigām, atbilstoši apbalvošanas programmai.

  4. 1. vietu ieguvēji “Rīgas kausu” disciplīnās tiek apbalvoti ar sacensību organizatoru kausu.

  5. Balvu fonds 2018. gadā:

 

Vieta

Kausa disciplīnās

Promo disciplīnās

Bonuss pēc punktu tabulām*

1.v.

900.00

500.00

500.00

2.v.

600.00

300.00

300.00

3.v.

400.00

200.00

200.00

4.v.

200.00

 

150.00

5.v.

100.00

 

100.00

 

* - piecu augstvērtīgāko rezultātu uzrādītāji, atbilstoši IAAF punktu tabulām, tiek apbalvoti ar naudas balvam.

 

 1. Iesildīšanās laukums

 

  1. Sportistiem tiek ierādīta iesildīšanās vieta.

 

 1. Pulcēšanās vieta

 

  1. Pēdējie izsaukumi pulcēšanās vietā pirms izvešanas sacensību arēnā ir:

 

Skriešanas disciplīnās

15-20 min.

 

 

Līdz disciplīnas sākumam

Lodes grūšanā

25-30 min

Šķēpa mešanā

30-35 min

Tāllēkšanā, trīssoļlēkšanā

25-30 min

  1. Precīza pulcēšanās vietas programma tiks publicēta līdz 2018. gada 25. maijam.

  2. Dalībnieks, kurš nav reģistrējies pulcēšanās vietā, un/vai sacensību starta vietā ierodas patstāvīgi, pie starta netiek pielaists.

 

 1. Dopinga kontrole

 

  1. Sacensību dalībniekiem var tikt veikta dopinga kontrole, saskaņā ar WADA noteikumiem.

 

 1. Protesti

 

  1. Jebkuri protesti tiek izskatīti saskaņā ar IAAF sacensību noteikumu 146. punktu.

  2. Protesta iesniegšanas gadījumā, komandas pārstāvim tas rakstiskā formā, kopā ar ķīlas naudu EUR 100,00 (viens simts euro) apmērā, jāiesniedz sacensību referi (vai sacensību galvenajam tiesnesim) 30 minūšu laikā pēc rezultātu paziņošanas.

 

 1. Sacensību rezultāti

 

11.1 Visi rezultāti izdrukātā veidā tiek publiskoti uz informācijas dēļa tik ātri, cik vien tas ir iespējams.

  1. Sacensību rezultāti tiks atspoguļoti tiešsaistes režīmā, www.athletics.lv interneta vietnē un būs atrodami: https://athletics.lv/lv/event/35698/competitions.

  2. Sacensību rezultāti elektroniskajā versijā tiks publicēti www.rigaskausi.lv, www.athletics.lv.

 

 1. Medicīnas serviss

 

  1. Par pilngadīgo dalībnieku veselības atbilstību sacensībām atbild pats dalībnieks, kas piesakās sacensībām.

  2. Nepilngadīgā dalībnieka veselības stāvokļa atbilstību sacensībām apliecina ārsta izziņa, vai to apstiprina viens no vecākiem ar savu parakstu, saņemot dalībnieka numuru.

  3. Sacensībās ir nodrošināta neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde.

  4. Fizioterapija un masāža.

   1. Sacensībās tiek ierīkots masāžas galds, kurš/-i atrodas pēc iespējas tuvāk iesildīšanās laukumam vai tieši iesildīšanās zonā.

 

 1. Uzņemšanas noteikumi

 

  1. Sacensību organizācijas izdevumus: sporta bāzes īri un tiesnešu darba apmaksu apmaksā LVS.

  2. Dalībnieku un dalībnieku pārstāvju ceļa, naktsmītnes, ēdināšanas vai citus izdevumus apmaksā LVS.

 

 1. Noderīgas saites, informācija par sacensībām

 

Rīgas kausu mājaslapa: www.rigaskausi.lv

RD IKSD sporta un jaunatnes pārvaldes mājaslapa: www.sports.riga.lv LVS mājaslapa: www.athletics.lv

 

 1. Papildinājumi un izmaiņas nolikumā

 

  1. Sacensību organizatori patur tiesības veikt labojumus un/vai papildinājumus šajā sacensību nolikumā, bet ne vēlāk kā līdz 2018. gada 15. maijam, paziņojot par izmaiņām www.sports.riga.lv, www.athletics.lv sadaļā Kalendārs, kā arī sacensību mājaslapā www.rigaskausi.lv.